Energiebronnen

Verouderde installaties zijn het afgelopen jaar vervangen door nieuwe energiezuinige installaties. Het ontwerp voor de nieuwe installaties is op maat gemaakt door INNAX. Hierbij is gekeken naar de gewenste functionaliteit, comfortbeleving en betrouwbaarheid. Voor de verwarming en koeling is gekozen voor een Warmte-koudeopslag (WKO). Het systeem slaat warmte en koude op in de bodem. Dit levert een aanzienlijke CO2-reductie op ten opzichte van het oude systeem van Omnium.

Voor de opwekking van elektriciteit is een warmte-krachtkoppeling (WKK) geïnstalleerd. De sporthallen zijn voorzien van vloerverwarming welke zorgt voor de verwarming van het 9 meter hoge complex. Naast de energieopwekking is ook de verlichting duurzamer gemaakt door middel van energiezuinige LED- en Tl-armaturen. En met de renovatie van de daken en gevels is de isolatiewaarde van de gebouwschil opgetrokken naar een waarde van minimaal Rc 6,0. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie.

Animatie van een Warmte-koudeopslag (WKO)