Tarieven

Zwemles ABC-diploma:

Op de zwemlespas (€7,50 borg) komt het aantal lessen te staan. Je start met 10 lessen. Deze worden bij de eerste les bij de kassa/infobalie op de pas gezet. Daarna is het mogelijk om de lessen online in de webshop of aan de kassa/infobalie te verlengen. Betalen bij voorkeur via pin, maar contant is uiteraard ook mogelijk.

10 lessen = € 125
Geldigheidsduur: 12 weken 

5 lessen = € 67,50
Geldigheidsduur = 7 weken

Eventueel is het mogelijk om 1 losse les bij te kopen voor € 15. Deze losse les betaal je voorafgaand aan de les bij de kassa/infobalie.

Ieder kind leert zwemmen in zijn of haar eigen tempo, maar wij gaan uit van de volgende gemiddelden:

A-diploma = hier zijn gemiddeld 48 lessen voor nodig
B-diploma = hier zijn gemiddeld 14 a 15 lessen voor nodig
C-diploma = hier zijn gemiddeld 14 a 15 lessen voor nodig

De lespas is geldig voor het aantal aangekochte zwemlessen. Deze lessen worden op een lespas geregistreerd. Je dient de lespas voor aanvang van elke zwemles te scannen bij de kassa/infobalie. Er wordt bij het scannen handmatig één beurt afgeschreven door de receptiemedewerker. Dit gebeurt niet automatisch als je scant.

Let op: reeds aangekochte lessen worden niet gerestitueerd! 

De passen worden in bruikleen verstrekt. Bij verlies van de pas kan een vervangend exemplaar (voor € 12,50) worden aangeschaft bij de kassa/infobalie.

Drijfpakje
De lessen worden gegeven met een drijfpakje inclusief zwembroek. Indien u geen drijfpakje in uw bezit heeft, dient u deze te kopen voor de eerste les. De drijfpakjes zijn beschikbaar bij de receptie/infobalie. Een drijfpakje kost € 49,-.

Tarieven